Latvijas Laser Senioru Čempionāts 2018 Latvian Laser Senior Championship 2018

JAUNUMI

03.06.2018

Publicēti sacensību rezultāti pēc 9 braucieniem.

 

02.06.2018

Publicēti otrās dienas rezultāti pirms protestu izskatīšanas.

 

01.06.2019

Dalībieki tiek aicināti uz pirmās dienas vakara pasākumu.

 

01.06.2018

Publicēti pirmās dienas rezultāti pēc četriem startiem.

 

29.05.2018

Publicēts Paziņojums Nr 2, kurā ir labojums Nolikuma 14.3 punktam. Precizējums latviešu valodā, lai neatšķirtos no angļu valodas teksta un nerastos pretrunas.

 

27.05.2018

Publicētas distances shēmas Laser Standard un Laser Radial klasēm. Skatīt Dokumentus

 

24.05.2018

Priekšlaicīgās pieteikšanās laikā regatei savu dalību ir pieteikuši 16 sportisti. 9 sportisti Laser Standard klasē un 7 sportisti Laser Radial klasē. Pirmo reizi Latvijas vēsturē tiks izcīnīts arī Laser Master čempiona tituls Standard klasē, kurā ir pieteikušies jau trīs dalībnieki.

 

19.05.2018

Laser Radial klasē dalību regatei ir pieteikušas piecas burātājas un Laser Standard klasē dalību ir pieteikuši pieci burātāji. Vēl palikušas divas dienas, lai, piesakot dalību regatei, būtu izdevīgāka dalības maksa.

 

15.05.2018

Radiāl klasē vēl viens pieteikums - Agija Ēlerte. Joprojām Radial klasē tikai sievietes.

Regates mājas lapā ir publicēta pieteikuma forma, kuru varat atrast dokumentu sadaļā.

 

12.05.2018

Dalību regatei Laser Radial klasē ir pieteikušas divas burātājas no Jauniešu burāšanas kluba Jūrmala, Anna Vernere un Elvīra Ščedrina.

 

04.05.2018

Vēl viens pieteikums Laser Standard klasē, šoreiz Mārtiņš Jankovskis no Rojas Zēģelētāju skolas.

 

26.04.2018

Publicēta Sacensību Instrukcijas, skatīt sadaļā Dokumenti.

 

22.04.2018

Regatei dalību pieteikusi pirmā Laser Radial burātāja Leila Helga Sāra Tolstika.

 

19.04.2018

Regatei dalību Laser Standard klasē pieteicis pirmais Master grupas burātājs Andris Markovs.

 

18.04.2018

Regatei ir pieteikušies pirmie trīs dalībnieki. Laser Standard klasē savu dalību regatei ir pieteikuši Toms Fišers-Blumbergs, Ričards Toms Zvilna, Ēriks Kārlis Zvilna

 

12.04.2018

Publicēts paziņojums Nr1, kurā ir norādīts uz izmaiņām Regates Nolikumā saistībā ar reģistrācijas kārtību, vairāk info skatīt sadaļā Paziņojumi.

 

07.04.2018

No šodienas mūsu lapa ir draudzīga vide arī mobilajiem telefoniem. 

 

06.04.2018

Sadaļā dokumenti ir publicēti sacensību nolikums un dalībnieku pulcēšanās plāns.

 

05.04.2018

Laipni aicināti jaunajā sacensību oficiālajā mājaslapā. Šajā vietnē Jūs varēsiet atrast visu nepieciešamo informāciju par sacensībām, kā arī veikt priekšlaicīgu elektronisko rģistrāciju. Visi Laser Radial un Laser Standard klases burātāji tiek ielūgti uz Latvijas atklāto Laser Senior čempionātu 2018, kurš notiks no 01. jūnija līdz 03. jūnijam Engurē. Čempionātu organizē "Latvijas Laser Burātāju Asociācija" sadarbībā ar "Jahtklubu Engure".

NEWS

03.06.2018

Final results published after 9 races.

 

02.06.2018

Second day results before protests have been published.

 

01.06.2018

All regata participants are welcome on first day party in harbour.

 

01.06.2018

First day results after 4 races published.

 

29.05.2018

Published Notice No 2, with correcions to point 14.3 of Notice of Race in latvian language only. This is to avoid misunderstanding in text between two languages and meaning of the text be the same.

 

27.05.2018

Drowings of distances have been published for Laser Radial and Laser Standard classes. See Documents

 

24.05.2018

During the early entrie period 17 sailors completed entrie to regatta. 9 sailors entered Laser Standard class and 7 sailors in Laser Radial class. First time in history we will have Laser Masters champion of Latvia. 3 entires have been made in Masters group.

 

19.05.2018

Five female entries in Laser Radial class and also 5 entries in Laser Standard class. Still two more days for 'early bird entries'. Entry fee will be higer after 21st of May.

 

15.05.2018

Another entry in Radial class - Agija Ēlerte. So far only female entries in Radial class.

Entry form has been published on web page and available in Documents.

 

12.05.2018

Two entries in Laser Radial class form Jauniešu burāšanas kluba Jūrmala, Anna Vernere and Elvīra Ščedrina.

 

04.05.2018

Another Laser Standard entry, this time Mārtiņš Jankovskis from Rojas Zēģelētāju skola.

 

26.04.2018

Sailing Instruction has been published, click on Documents.

 

22.04.2018

First female Laser Radial entry today from Leila Helga Sāra Tolstika

 

19.04.2018

Another entry in Standard class and this time he is first Master sailor Andris Markovs.

 

18.04.2018

First three entries for regata have been made. Laser Standard class entered Toms Fišers-Blumbergs, Ričards Toms Zvilna, Ēriks Kārlis Zvilna. 

 

 

12.04.2018

Notice No1 published with changes to Notice of Race, changes in registration. Additional information can be found on Notice Board.

 

07.04.2018

From today our web page is frendly also with mobile phones.

 

06.04.2018

Notice of Race and location of launching site have been published in section Documents.

 

05.04.2018

Welcome into the official webpage of the regatta. Here you can find all necessary informaiton about the regatta and also complete the electronical pre registration for regatta. All Laser Radial and Laser Standard sailors are welcome on Latvian open Laser Senior championship 2018 which will take part from 01st of June till 03rd of June in Engure. Championship will be organized by "Laser Sailors Association of Latvia" together with "YC Engure"

 

Latvijas Laser Senior čempionātu organizē Latvijas Laser Burātāju Asociācija sadarbībā ar Jahtklubu Engure. Regate notiks trīs dienas no 01.06. līdz 03.06. Regatē var piedalīties Laser Radial un Laser Standard klašu burātāji. Šajā regatē tiks izcīnīti Laser Radial un Laser Standard Latvijas čempionu tituli. Papildus šis būs arī Latvijas Laser Master čempionāts.

 

Latvian Laser Senior championship will be organized by Laser Sailor Association of Latvia and YC Engure. Regatta will take part three days from 01.06. till 03.06. Regatta is open for all Laser Radial and Laser Standard sailors. Laser Radial and Laser Standard champions will be awarded in this regatta. Additionally this will be also Latvian Laser Masters Championship.

 

Free Website Created & Hosted with Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

Stunning Website Templates. Free Domain.
Create your website like mine with website.com website builder. Start My Website